Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė -

Pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių specialioji pedagogė teikia pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas ir uždaviniai. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus ir ugdymo(si) galimybes. Teikti kvalifikuotą pagalbą mokytojams, tėvams bei mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Padėti pažinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių gebėjimus, sudaryti palankias ugdymosi sąlygas juos puoselėti.

 Specialiosios pedagogės pagrindinės veiklos kryptys:

  • tiria mokymosi sunkumų turintį mokinį, nustato žinių lygį, gebėjimus ir įgūdžius;
  • sudaro mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių individualias programas numato teikiamos pagalbos kryptis; 
  • 1-3 kartus per savaitę veda individualias ar grupines specialiąsias pamokas pagrindinių mokomųjų dalykų (lietuvių ir matematikos) programų įsisavinimui, sutrikusių funkcijų ugdymui; 
  • konsultuoja mokytojus, rengiant pritaikytas ar individualizuotas ugdymo programas; 
  • konsultuoja mokytojus, tėvus, bei mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių specialiojo ugdymo klausimais; 
  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias ugdymo programas specialiojo pedagogo ir logopedo kabinete;
  • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • bendradarbiauja su Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialistais;
  •       dalyvauja specialiųjų pedagogų ir logopedų metodiniuose pasitarimuose.                                                                                  

 

 

Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis